6-27 feb 2019: Somewhere Else – Maria Friberg

6 februari – 27 februari 2019

Maria Friberg
Somewhere Else
1998, 2:35 min.  

Först ut i vårens program är Maria Fribergs verk ”Somewhere Else”. Konstnären tar oss med under ett förmodat styrelsebord. Vilka beslut fattas? Vilka är representerade? Saktar rör sig underkropparna sittandes i stolarna. En breder ut sig – en annan trängs undan. I konstnärens verk är de fler individer som stödjer varandra, något delas gemensamt. Konstnären har redan tidigt i sitt konstnärskap valt att skildra maskulinitet med fokus på den kostymklädda mannen. Han blir en person som förnekas friheten att till fullo uttrycka sin mänsklighet.
 

Maria Friberg – född 1966, är utbildad vid bl.a. Kungliga Konsthögskolan, bor och verkar i Stockholm och Örbyhus. Maria Friberg arbetar både med fotografi och videoverk som refererar till konsthistorien. Hon ser sina verk som målningar alternativt rörliga målningar. Hon tillhör den generation som benämns ”det nordiska miraklet”, en grupp konstnärer från Norden som slog igenom under 1990-talet och är representerad vid ett flertal museer världen över. Maria Friberg behandlar ofta manlighet och det sociologiska aspekterna av vår tid.