28 feb – 20 mars 2019: Dom där stolarna – Daniel Westlund  

28 februari – 20 mars 2019 

Daniel Westlund
Dom där stolarna
2006, 3 min.  

”Dom där stolarna” är en animerad dansfilm med sex stolar som rör sig till trumkomp i en avskalad miljö. Ingen dialog eller handling finns annat än den visuella rörelsen. Konstnären menar att tanken med saker som rör sig av sig själva och till musik kan verka enkel, men samtidigt bryter det mot de mest inpräntade uppfattningar om hur världen, gravitationen och stilleben beter sig.
I Daniel Westlunds verk ”Dom där stolarna” ges känslan av att på natten, när beslutfattaren lämnat sin post, då och just då släpper stolarna loss och vräker ur sig allt som de upplevt under dagen – Om dessa tiga, skola stolarna ropa.
 

Daniel Westlund – född 1969, är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan. Han bor och verkar i Stockholm och är bl.a. initiativtagare till det konstnärsdrivna galleriet ID:1 Galleri i Stockholm och undervisar i 3D animation vid Konstfack. Daniel är även producent och regissör och samarbetar bl.a. med konstnären Lars Arrhenius i olika produktioner.