Aktuellt program

Vårprogram på videostationer 2015

Temat för vårens filmer är ”Rörelser i rummet”. Människan definierar sällan sig själv utan påverkas ofta av det rum, den miljö hon vistas i. Ger rummet oss fritt spelrum eller begränsar och formar det oss?  Oavsett om verken i vårens program utspelar sig i naturen, på ett tåg eller i ett litet hus, så har de alla gemensamt att de belyser hur människan förhåller sig till omgivningen, och att andras ögon, kroppar eller omslutande väggar definierar, bekräftar vilka vi själva är.

Programmet börjar med Emelie Bomans dansfilm Ume År där årstidsväxlingarna och miljön påverkar dansarna. I Olga Chernyshevas The Train följer vi en subjektiv kamerarörelse genom en tågvagn. Vi intar kamerans öga och får allas blickar på oss. I animationen An Incredibly Elastic Man liknar en mans form en amöbas under ständiga påtryckningar från sin omgivning.

Programmet avslutas med två verk som är båda mer experimentella till sin karaktär. I Gates of Life har själva filmen spjälkats upp i en myriad remsor som likt en skrattspegel återger spridda möten vid en tågstation. I den sista, Det svarta projektet, har varje människa en bestämd och unik yta att röra sig inom, men tillsammans kan människor forma mönster och strukturer som blir vackra och hållbara. Det svarta projektet får sin världspremiär den 30 april inom Videogud!

05.02 – 25.02 Emelie Boman – Ume År, 2014, 13.28 min. 

26.02 – 19.03 Olga Chernysheva – The Train, 2003, 7.30 min. 

20.03 – 08.04 Karolina Specht – An Incredibly Elastic Man, 2013, 5 min.

09.04 – 29.04 Hannes Vartiainen & Pekka Veikkolainen – Gates of Life, 2012, 6 min.

30.04 – 21.05 Jonathan Lewald – Det svarta projektet, 2015, ca 7 min.