Vårprogram

Vårprogrammet 2016

Andras Perspektiv

Kan vi utmana de gränser som skär igenom det medmänskliga, som utgör grunden för en tillvaro innanför eller utanför olika gemenskaper? Vågar vi möta andras blickar, andras sätt att se?

En förenklad bild förklarar gärna hemmet som en trygg eller tillförlitlig plats. Men när vi lämnar hemmet som idé och istället talar om våra egna hem formulerar vi ofta gränser för vad och för vem dessa rum står öppna. Dessa gränser synliggör och legitimerar den egna gemenskapens acceptans. Samtidigt marginaliseras det som antas vara avvikande, det som inte hör hemma eller det som stör den ordning av positioneringar och överenskommelser som hemmets trygghet antas vila på.

Med utgångspunkt i det psykoanalytiska begreppet das Unheimliche (sv. det kusliga) kan vi närma oss den känsla av obehag som infinner sig när det välbekanta eller hemlika förskjuts och det skymda, det vi blundat för och hållit hemligt, inte längre kan förbises. Det vidgade perspektivet kan förklaras som kusligt och får de gränser som skapar trygghet i vår vardag att skälva. Men i sprickorna från dessa skalv skymtar också nya förutsättningar. För när det undanträngda blir synligt avslöjas den förenklade bildens oförmåga att representera annat än enfald; en orättvis eller tvingande trygghet som riskerar att begränsa det individuella och reducera våra gemensamma handlingsutrymmen. I mötet med ”det kusliga”, om vi vågar möta andras blickar, skapas ett utrymme där vi kan utmana det invanda och familjärt tillrättalagda. Kanske kan vi också förhandla om dynamiska rum som är gränslösa med sitt beskydd?

Vårens program förenar videoverk och konstnärliga perspektiv som förhåller sig till föreställningar om tillhörighet och utanförskap, till hemmets trygghet och falska förespeglingar, den förmodat skyddade platsen och dissidentens tillflyktsort. Med en variation av läsningar relaterar videoverken till frågor om igenkänning och främlingskap, till ”hemmet” och ”hemlandets” gränsdragningar. I en tid där det offentliga samtalet ofta formas av förenklade och tillrättalagda bilder, av stereotypa synsätt med koloniala förtecken, undviker verken att ge några entydiga svar. Förhoppningsvis kan vårprogrammet istället bidra till reflekterande samtal med utrymme för en mångfald av röster och sätt att se.

Erik Anderman, konstkonsulent på Kulturutveckling, Region Gävleborg

04 februari – 24 februari: Nordic Panoramas, Landscape No 1 (My Lindh, 2015, 5 min)

25 februari – 16 mars: Section (Notes on Secret Places) (Conny Karlsson Lundgren, 2012, 11 min) 

17 mars – 6 april: It Was A Tuesday, Like Any Other Tuesday (Sara Choo Jing, 2014, 1 min)

7 april – 27 april: Exodus (Mandana Moghaddam, 2012, 3 min)

28 april – 18 maj: Home Is Somewhere Else (Eri Kassnel, 2012, 2:32 min)