VIDEOGUD goes QUEER på Söderhamns Pride 2013

Under Söderhamn Pride den 7-8 juni förhandsvisade VIDEOGUD ett exklusivt urval av höstens videokonstprogram med temat Queer. Programmet curerat av Anna Linder som bedriver forskning inom området Queera rörliga bilder vid Akademin Valand i Göteborg. Forskningen, i vilken de utvalda filmerna ingick, undersöker den queera och feministiska rörliga bilden, en filmkultur som ofta osynliggörs och skrivs ut ur filmhistorien, arkiven och utställningssammanhangen.
Filmerna i urval:
· Susana Blaustein – Susana, 1980, 25 min
· Klara Lidén – Ohyra, 2007, 4 min
· Maria Olsson – Nuanced / She´s a Dancing Queen / Whirling, 1998, 8 min
Filmerna visas på Verkstäderna, Styrmansgatan 4b i Söderhamn.
Tider: Fredag 7 juni: kl 14 – 24
Lördag 8 juni: kl 12 – 24

Ohyra_av_KlaraLidén

Mer om Söderhamn Pride: www.soderhamnpride.se
Mer om VIDEOGUD: www.videogud.se
Mer om curatorn Anna Linder: www.annalinder.se
Mer om forskningen: http://akademinvaland.gu.se/forskning/Film-/aktuella-projekt/queera-rorliga-bilder