Seminarium förmiddag

Seminarium om rörlig bildkonst i samhällsmiljön med konstkonsult Ann Magnusson

Rörlig bildkonst: Brian Eno och Eva Koch

Datum:   Onsdagen den 20 april, kl. 9.30-12.00
Var:        Uppsala konstmuseum, Uppsala slott, Ingång E, Vasasalen
Anmälan: Senast 11 april till louise.bown@lul.se
Seminariet är kostnadsfritt!

Ann Magnusson, konstkonsult och VD, AM Public, är inbjuden för att prata om rörlig bildkonst på offentliga platser. Utifrån Brian Enos 77 Million Paintings for Kästa School i Huddinge och Eva Kochs Sken på Södersjukhuset i Stockholm fördjupas frågor kring konstnärliga och tekniska överväganden samt underhåll av offentliga verk.

Intendenterna Ann-Christine Fogelberg och Rebecka Wigh Abrahamsson presenterar Uppsala konstmuseums samling av videokonst. Vad har verken för visningsmöjligheter och beständighet?

Varmt välkommen till Uppsala den 20 april!
Louise Bown, Filmkonsulent, Kulturenheten – Film, Landstinget i Uppsala län
För mer info kontakta Louise Bown: 070-598 62 85, louise.bown@lul.se
Videogud-semBILD