Vårprogram 2010

Våren 2010

Programmet kretsar kring det klassiska temat föräldrarelationer och föräldraskap. Många filmer, romaner och sånger har hanterat ämnet och ändå fortsätter det att engagera. Kanske just fört att det är något som har relevans för snart sagt alla människor.

Konstnärerna undersöker genom olika tillvägagångssätt sina relationer till föräldrarna. Ett verk, Magdalena Dziurlikowskas, avviker något från de övriga eftersom det huvudsakligen kretsar kring hur hon inte vill ha barn. Genom detta fungerar det som en kommentar till de övriga fyra videorna i programmet.

De videor som visas är följande:

4/2-24/2

Men jag då? av Tove Kjellmark baserar sig på ett gammalt kassettband som råkat spelas in av en slump i familjens kök på 80-talet. Under drygt fjorton minuter får vi följa ett vardagsdrama som kretsar kring en försvunnen sax. Igenkänningsfaktorn är hög och det är inte alltid så lätt se vem som är barn och vem som är förälder i sammanhanget.

25/2-17/3

Mor och dotter av Evelina Gustavsson utforskar relationen mellan mor och dotter.En relation som kan vara fylld av glädje men också fylld av sorg och ilska. Evelina Gustavsson söker i sitt arbete efter gränser, hur långt vi kan gå, hur vi ska eller inte ska uppföra oss och vad som händer när vi korsat gränsen för vad som är acceptabelt eller inte. Kanske finns det inga gränser i en sådan relation som mellan en mor och en dotter…

18/3-7/4


Jag har inte bett om det här av Magdalena Dziurlikowska ”Jag vill inte ha barn. Ändå, eller just därför hamnar jag i diskussioner med folk om barn. I filmen svarar jag på de vanligaste frågorna som jag brukar få. Mina historier formar sig till en sorts fast repertoar som kan köra igång i mitt huvud. Samtidigt som man hör mig berätta ser man mig gå omkring hemma, i en blomsteraffär och leta masker på Buttericks. Dessa bakgrundsvärldar fungerar som paralleller till det privata, det naturliga och till uppbyggnaden av en identitet.”

8/4-28/4

När solen går ned är den alldeles röd, sen försvinner den av Lina Selander var ursprungligen ett undersökande av konstnärens relation till pappan som med tiden arbetats fram till något mer allmängiltigt. Selanders pappa, som var vänsteraktivist i ett sammanhang där politiken och inte barnen var framtiden.

Filmen tar sin utgångspunkt i Godards film Kinesiskan från 1967. Verket undersöker relationen mellan politiska, utopiska och känslomässiga uttryck gestaltade i ord och bild, den revolutionära förälskelsen och längtan att få börja om från grunden.

Bilderna i stillbildsfilmen är mestadels från 1968, från studentrevolter i Paris och Stockholm, från politiska möten och demonstrationståg.  Men de innehåller också bl. a. en inzoomning på en fuktfläkt som bildats på filmremsan på en journalfilm som visar Mao Tsetung när  han badar i Gula floden, egna bilder ur familjealbumet  och några stillbilder ur filmen Kinesiskan.

29/4-19/5

Father portrait av Sofia Ekström sätter fadern, porträttfotografen, framför kameran och leker med makten mellan subjekt och objekt. Inom den slutna och iscensatta miljö en fotostudio utgör undersöker Ekström porträttets historia. Med dess Rembrandt-ljus och handmålade bakgrund refererar rummet till 1600-talets porträttmåleri men avslöjar samtidigt Fotografins lillebrorskomplex gentemot Konsten.