Höstprogram 2010

Hösten 2010

Tema: Afrika

Programmet är sammanställt av Lars Wikström, Länskonst Dalarna.

2 – 22 september

3SAI – A RITE OF PASSAGE

Paul Emmanuel, Sydafrika


23 september – 13 oktober

GÉOGRAPHIE IMAGINAIRE

Pauline M´Barek, Tunisien/Tyskland


14 oktober – 3 november

AFRIKA

Margit Nobis, Österrike

4 – 24 november

BEING BAMAKO

IngridMwangiRobertHutter, Kenya/Tyskland

25 nov ember- 15 december

DANSONS

Zoulikha Bouabdellah, Algeriet/Frankrike

Temat för höstens visningar på videostationerna är ‘Afrika’. Programmet gör inga anspråk på att på något vis ge en sammanfattande bild av denna världsdel. Den uppgiften är en omöjlighet. Några glimtar från kontinenten kan vi dock förse vår publik med.

Programmet börjar med en film av en mycket uppmärksammad ung sydafrikansk konstnär. Vi bjuder på en  sverigepremiär av Paul Emmanuels film 3SAI, en skildring av en modern manlig övergångsrit i ett Sydafrika efter apartheid.

Det är ofrånkomligt att programmets filmer har utgångspunkten i ett Afrika mer eller mindre påverkat av eller i relation till en västerländsk kultur. Flera av programmets konstnärer är också mångkulturella med rötterna i Afrika och uppvuxna eller verksamma i Europa.

Om du är mer intresserad av afrikansk och annan videokonst kan du botanisera i Lowave:s utbud.  Lowave är ett oberoende distributions- och produktionsbolag från vilket vi denna höst erhållit filmerna ‘Géographie Imaginaire’ och ‘Dansons’.