Höstprogram 2008

Filmerna som visas i höstens videokonstprogram kretsar alla kring studiet av mänskligt beteende och mänskliga relationer både direkt och i mer symbolisk betydelse.

4/9-24/9

Joanna Lombards Details from the future visar stillbilder från filmen Z – han lever (1969) av Costa Gavras. Konstnären har fått veta att hennes mor medverkade i filmen och hon försöker nu återfinna henne bland statisterna. Till stillbilderna från filmen får vi höra konstnären berätta fragment från deras gemensamma liv som tar sin början tre år efter att filmen spelades in.

23/9-15/10

Public Figures av Erik Olofsen visar människor på tunnelbaneperronger filmade med höghastighetskamera. Filmen spelas upp sakta och människorna som återges förefaller till en början helt orörliga. Efter ett tag blir det tydligt att de är i rörelse, men att det sker mycket sakta.

16/10-5/11

Shadow boxing av Sophie Whetnall. En man utför någon form av kick boxning med en kvinna som ”sparringpartner”. Mannen utför slagserier i mycket snabb takt med riktning mot kvinnan. Hela tiden är han endast millimetrar ifrån kvinnans ansikte utan att någonsin träffa. Allt som oftast får vinddraget det att fladdra till i kvinnans hår, hela tiden står hon blick stilla som en stenstod. Videon upplevs som mycket våldsam utan att något egentligt våld utövas. Dock är det ingen självklarhet vem som är den starkaste parten av de två.

6/11-26/11

I Sonia Hedstrands Dåligt samvete befinner sig kameraögat i kvällsmörkret utanför ett antal lägenhetsfönster där vardagligt småpyssel försiggår. Till bilderna berättar en anonym kvinnoröst om sin uppväxt i en dysfunktionell familj och hur hennes liv som vuxen ser ut.

27/11-17/12

I Ilona Huss Walins Rat export Hamlet spelas Shakespeares berömda relationsdrama med enbart råttor i rollerna. Rat export Hamlet fungerar i sammanhanget mer naturligt än man, möjligen, förstone tänker sig. Råttor har ju som bekant i alla tider följt i människors fotspår och fungerar, som författaren Robert Sullivan konstaterar som ”vår spegelvända art.” Kanske kan råttor som spelar Hamlet synliggöra och kommentera mänskliga beteenden och drivkrafter.