Pedagogik

Vad är videokonst?

Videokonsten vill ta oss lite utanför det förväntade… Det ligger i dess natur att den inte lätt låter sig katalogiseras eller ens genrebestämmas. Filmen benämns som den sjunde konstarten och konstnärer har sedan dess födelse utforskat filmmediets potential. Lockade av de tekniska möjligheterna började konstnärer/ filmare tidigt experimentera med bild och senare även med ljud. Experimentfilmare har dessutom kunnat utmana gängse ramar och vågat utforska både form och innehåll på ett mer förutsättningslöst sätt än filmskapare på en kommersiell marknad. Den rörliga bilden omger oss alla med olika grad av medveten eller undermedveten påverkan. Och aldrig har den – både i format och uttryck – varit mer lätthanterlig. Vem som helst kan knåpa ihop en film med sin kamera eller mobiltelefon samtidigt som kanalerna för att föra ut budskap ligger mer öppna än någonsin.  Filmform ger ut fyra specialdesignade filmpaket med tillhörande handledningar som inspirerar till analys, diskussioner och praktiska övningar kring det dynamiska men ibland svårdefinierade begreppet videokonst. www.filmform.se

Videokonst går under samtidskonsten.  Begreppet samtidskonst används som en beteckning för konst som skapas i vår samtid och som på ett eller annat sätt speglar den tid vi lever i. Samtidskonst har ingen egentlig begränsning när det gäller uttrycksform. Konst kan idag inte bara se ut hur som helst, konsten kan också handla om i stort sett vad som helst. Eftersom samtidskonst berör såväl brännande frågor och sociala fenomen som dolda system och samtida uttryck i vår tid, så engagerar den många gånger sina betraktare. Samtidskonsten kan ge infallsvinklar inom de mest skilda områden. I upplevelsen av ett konstverk kan vi lära oss något om oss själva och vår omvärld. Där finns stor plats för egna tankar och möjlighet att få nya perspektiv på centrala frågor i våra liv. Samtidskonsten, och speciellt videokonsten, är komplex och samtidigt intressant, attraktiv och användbar i en lärandemiljö för såväl vuxna som barn och unga.