Höstprogram 2015

Höstprogram på videostationer 2015

Architecture, Performance, Material

Att utföra en handling genom sin röst, kropp eller andra materiella sätt är att kommunicera med sin omvärld. Vi kan använda redskap som tal, dans eller skapa för att förmedla vårt budskap.

Kan då arkitektur eller material åstadkomma en handling eller ett utförande? Konstnärerna i höstens videogudprogram animerar det vi använder eller bebor dagligen, dess ytor, material och konstruerade miljöer. De laddar dem med något nytt och får dem att utföra och kommunicera något utöver vår förväntan.

Programmet börjar med Kreider + O’Learys  LA Tapped där en stepdansrutin testar ytorna på ett hotell i Kalifornien. Ett försök att kalibrera vårt medvetande för arkitekturen uppstår när ljudet av den lekfulla steppdansen övergår till ljud från maskingevär. Vi ombeds att överväga vilken roll denna byggnad och liknande arkitektoniska byggnader har i ett komplext koncentrat av kapitalistisk makt och våld.

I Aura Satz Onomatopoeic Alphabet ser vi sandkorn bilda komplicerade mönster genom att hoppa på en vibrerande platta. En undersökning av hur ljudegenskaperna hos sådana tekniska föremål sammanfaller med idéer om kunskap och kommunikation i deras användning av notationssystem, språk och koder.

Konstnärerna Kihlberg & Henry The Order of Things film  omprövar hur våra kroppar interagerar med den byggda formen. Från betongklädda flerfiliga vägsystemen hör vi en antydan till ett påstående komma från strukturen själv, ” visst vet vi rörelsen då den flyter genom oss”.

I Tammarin Norwood och Laura Coopers videoverk Keeping Time, New Felt TipsDivinne Intervention och Spinning Ritual ser vi hur vardagliga material och rutiner blir till ritualer och performance.

Med filosofisk och fysisk utforskning av betongkonstruktioner innehållandes metall, sand, plast och mer kortlivade material som bläck och papper förmedlar höstprogrammets konstnärer en nyfikenhet på omvärlden, och ber oss att ompröva vår relation till det vi har skapat och fundera över hur det till och med kanske överträffar oss själva.

03.09 – 23.09 Kristen Kreider & James O’Leary – LA Tapped, 2010, 9 min. 

24.09 – 14.10 Aura Satz – Onomatopoeic Alphabet, 2013, 5 min. 

15.10 – 04.11 Karin Khilberg & Reuben Henry – The Order of Things, 2013, 29 min.

05.11 – 25.11 Laura Cooper – Divine Intervention, 2013, 9.32 min – Spinning Ritual, 2013, 2.32 min.

26.11 – 17.12 Tamarin Norwood – Keeping Time, 2012, ca 1.39 min. – New Felt Tips, 2011, 58 sek

videogud stripe for web