Höst 2014 – Stay the Same

4 september – 24 september 2014

Still from Stay the Same, October_highres

”Stay the Same” av Sam Firth, Storbritannien 2013, 14:07 minuter

En kvinna filmar sig själv, varje dag, vid samma plats och samma tidspunkt under ett år. Det som först låter som ett ganska enformigt koncept – en årslång filmisk selfie, om man så vill – blir vid närmare granskning till en poetisk studie av våra egna känslor. Konstnärens ansikte blir till ett emotionellt landskap framför den skotska naturen i ständig förändring, i takt med vädret, årstiderna, ebb och flod. Sam Firth lyckas att genom sitt projekt ge åskådaren en spegel, en möjlighet att begrunda de egna känslorna, det egna själsliga tillståndet. Hur påverkas vi av vår omgivning? Hur förändras vi över ett år? Är vi de samma eller har vi blivit någon annan?

Med sin bas i Skottland jobbar filmskaparen Sam Firth med relationen mellan form och innehåll, mellan det dokumentära och det experimentella. Hon utgår ifrån den personliga berättelsen och sätter den i en större kulturell kontext. Hennes filmer har tidigare visats på bl. a. Chicago Film Festival och Glasgow Short Film Festival.

För mer information: http://www.staythesamefilm.com