Videokonstfestivalen 2010 (Uppsala)

27-28 maj 2010
Uppsala Konsert & Kongress

Videokonstfestivalen 2010 är ett tvådagarsforum med screenings, föredrag, och en nationell såväl som internationell inblick i aktuell videokonst och experimentell film.

 
Torsdag 27/5

12:45 Invigning (15 min)
 

13:00 Konstkritkern Jessica Kempe: ”Om störtgråtens skeende, mördandets mekanismer och homestylingens
dråplighet”. Där spelfimen rullar vidare stannar konstfilmen upp. Videokonstens nya ämnen och blandade
metoder (60 min)

14:00 Paus (20 min)

14:20 Filmaren och koreografen Becky Edmunds: “A Lens of Choreographic Possibility” Om dans i relation till
videokonst (60 min)

15:20 Paus (20 min)

15:40 Magdalena Dziurlikowska – en fördjupning i ett samtida konstnärskap (80 min)

17:00 Avslutning (10 min)

17:10 Middag (60 min)

18:10 Festivalmingel


Fredag 28/5

 

09:15 Intro (5 min)

09:20 Screening (25 min)

09:45 Paus (15 min)

10:00 Samverkansprojektet SPEKTRA – experimentfilm i Mälardalen (60 min)

11:00 Paus (15 min)

11:15 Mediapedagogen Leo Lagerwall: ”Let’s talk narrative”. Digitala funktioner som konstnärliga verktyg, och
konstnärliga abstraktioner inom filmen (60 min)

12:15 Lunch (45 min)

13:00 Nominerade tävlingsbidrag i två klasser/Yrkesverksamma (50 min)

13:50 Paus (10 min)

14:00 Nominerade tävlingsbidrag i två klasser/Öppna klassen (45 min)

14:55 Sneak Peek höstens videoprogram curerat av Dalarnas län (15 min)

15:10 Prisutdelning (10 min)

15:20 Avslutning


OBS! Fika i pauser och samtliga måltider bekostas av besökarna själva. Lunch- och middagsbiljetter kommer att finnas till försäljning.

Ladda ned festivalprogrammet som pdf HÄR.