Videogudfestivalen

Videogudfestivalen arrangeras årligen, vanligtvis i maj. Eftersom ansvaret för festivalen är ambulerande flyttar den runt bland de olika länen från år till år. Detta gör att festivalen ständigt utvecklas och antar nya former.

Varje festival innehåller två tävlingsmoment för filmare och konstnärer med anknytning Gävleborg, Dalarna eller Uppsala län. En klass för professionella/högskolestuderande och en öppen klass för alla.

I övrigt innehåller en upplaga av Videogudfestivalen föreläsningar av konstnärer och branschfolk samt program med aktuell videokonst.

Festivalen har fri entré och är öppen för allmänheten. Den fyller en viktig funktion som återkommande forum för diskussion kring videokonst, en konstform vars förutsättningar ständigt förändras i takt med teknikens framsteg.