7 april – 27 april: Mandana Moghaddam

Mandana Moghaddam

Mandana Moghaddam

EXODUS

2012, 3 min.

Reflektioner av ljus i det mörka vattnet och alla skrik som ingen hör. Vågornas uppgivna suckar och den oerhörda sårbarheten, mitt i ingenstans. På vattenytan flyter en samling resväskor. Vems är de? Sjunker de snart? Var finns deras ägare? Mandana Moghaddams poetiska skildring i verket Exodus rymmer ett bottenlöst allvar, men också en varsam närhet där hon berättar om en livsfarlig flyktväg och ett oresonligt hav.

Vad bär vi med oss om vi tvingas fly för våra liv? En gränslös förtvivlan? Minnen och förhoppningar om en ljusare framtid? Ibland talar den ändlösa horisonten om frihet. Och att kämpa för att ta sig dit är en tydlig demonstration för hopp. Men inför de övergivna väskorna och avsaknaden av kroppar påminns vi också om hur personliga berättelser riskerar att drunknar i vårt kollektiva medvetande.  Och om vi ändå tar oss i land, om vi lyckas överskrida alla gränser, såväl geopolitiska som vad kroppen klarar av, vad väntar på oss då?

Mandana Moghaddam (f. 1962 i Teheran, Iran) är bosatt i Göteborg. Hon var tonåring när revolutionen bröt ut i Iran och för familjen innebar den en tragedi när hennes far avrättades som medlem i Shahens armé. Hennes utbildning avbröts när hon var tvungen att fly. Som ung vuxen fick hon asyl i Sverige, till en början bosatt i Västerbotten. Med sina installationer, fotografier och konstnärliga gestaltningar behandlar hon ofta frågor om främlingskap, kommunikation och feminism. Moghaddam har medverkat i flera internationella utställningar som Venedigbiennalen, Museum Rietberg i Zürich och Incheon Women Artists´ Biennal i Sydkorea. Läs mer: www.mandana-moghaddam.com