3 september – 23 september: Kristen Kreider & James O’Leary

KREIDER+OLEARY-LA Tapped-003-Patio

 

Kristen Kreider & James O’Leary

LA Tapped

2010, 9 min

Verket LA Tapped är ett rumsligt återgivande av Westin Bonaventure Hotel i Los Angeles och refererar till litteraturkritikern och statsvetaren Fredric Jamesons utpekande av denna plats som en modell för postmodern arkitektur och en allegori för det kapitalistiska samhällets logik. Med hjälp av steppdans förflyttas vi mellan hissar, gångvägar, hallar, butiker, inomhusbanor, simbassänger och hotellets mer perifera utrymmen. Vi blir stundtals avbrutna av ljud och bild från John Pilgers film The War You Don’t See, 2010. Avbrotten blir en frågeställning; var kommer denna arkitektur från? Vilka krafter driver kapitalismen bakom arkitekturens fasad? Är arkitekturen i sig självt en förstärkning av det systematiska våld som dess logik både upprätthåller och förstärker? Detta är obesvarade påståenden som Kristen Kreider och James O’Leary ställer i LA Tapped.

Kreider och O’Leary bor och verkar i London och samarbetar under namnet Kreider + O’Leary. Det är ett samarbete mellan en poet och en arkitekt som har pågått sedan 2003. I sitt skapande utgår de från specifika platser av arkitektoniska och kulturella slag så som fängelser, kyrkor, militära anläggningar, anlagda trädgårdar och ökenlandskap. Resultatet av samarbetet tar oftast form genom en installation, performans, ljud eller videokonst på den specifika platsen. Kreider och O’Leary har även ställt ut i mer traditionella galleriplatser över hela Storbritannien, Europa, USA, Australien och Japan.