26 november – 17 december: Tamarin Norwood

Keeping Time

Tamarin Norwood

Keeping Time, 2012, 1.39 min

New Felt Tips, 2011, 58 sekunder

I två korta studier undersöker Tamarin Norwood processen av att göra ett avtryck på den enklaste av scener, det tomma papperet. Keeping Time skiftar fokus från den redan producerade teckningen till processen bakom tecknandet. Vi följer pennans kontaktpunkt på papperet som producerar en stum eller obegriplig prosa. Text blir till text utan innehåll eller mening, ett universellt språk uppstår där vi alla har samma utgångsläge.

I New Felt Tips passerar pennor över den vita pappersscenen. Som i en snabb och spontan dans får vi följa teckningens grafiska handling.

Tamarin Norwood, doktorand vid universitetet i Oxford, arbetar med text, video och skulptural installation för att undersöka rörelse och gestaltning i teckning och skrivande. Hennes pågående forskningsprojekt undersöker kontaktpunkten mellan redskapet och papperet, genom teckningar som ”blint” förbinder spetsen av pennan med olika ytor. Norwood är intresserad av hur objektet, det som uppstår vid pennans kontakt med papperet, kommer att besvaras i sin slutliga gestaltning.

Se mer: http://www.tamarinnorwood.co.uk