24 september – 14 oktober: Aura Satz

rsPVH_k_tD2Qyq-3IfzSwmeRHn5St9ue85StpG59zVY,LaLPU0508NnsORrqBVz5K_wNztl59zaffyScoEpsuSQ

Aura Satz

Onomatopoeic Alphabet

2013, 5 min.

Verket Onomatopoeic alphabet har sin konstnärliga utgångpunkt i ett vetenskapligt instrument, en så kallad Chladni plate. Det experimentella instrumentet uppfanns av Ernst Chladni för att visualisera ljudvibrationer. Med sitt verk vill Aura Satz utforska de visuella mönster och den symmetri som är förenad med ljud och akustik.

Varje ljud framställer en rörlig bild och får betraktaren att läsa de abstrakta bilderna som uppstår inte bara som ljudvågor, notationer eller grafiska noter, utan även som en sann bild av vad som hörs. Bilderna framställer oväntade former av visualiserat ljud och grafiska system för språk och kommunikation, likt hieroglyfer, grafisk stenografi eller bläckmönstret i ett Rorschachtest.

Aura Satz (f. 1974 i Barcelona) är verksam i London. Uttryckt i film, ljud, performans eller skulptur intresserar hon sig för att på olika sätt utmana vår perception och sensoriska desorientering genom flimmer och psykoakustik.
Satz använder olika tekniska medel i sitt konstnärskap för att uppnå önskade resultat, såsom den ovan nämnda Chladni plate eller Rubens rör, thereminer, mekanisk musik, grammofonspår, kopplingstoner, ringsignaler/optiskt ljud och tidig färgfilm.

Hennes verk undersöker hur ljudegenskaperna hos sådana tekniska föremål sammanfaller med idéer om kunskap och kommunikation i deras användning av notationssystem, språk och koder.