Höstprogram 2017

you be my mother

Porträtt

Ordet porträtt kommer från latinets portrahere som betyder att dra fram. Porträtt avbildar och förmedlar det som är viktigt, intressant, det som karaktäriserar.

Det som konstnären fått syn på och gestaltar, det hen drar fram och gör närvarande för en betraktare att se. Det kan vara rörelsen hos en människa, känslan av en plats, det inre, det yttre eller båda. Porträttets många möjligheter lämnar det öppet för tolkning hos både betraktaren och avsändaren.
I programmet för hösten presenterar VideoGUD en serie filmer som med frihet tolkar begreppet porträtt genom olika infallsvinklar, röster, perspektiv och djup.

Kommentarer är avstängda