17 mars – 6 april: Sarah Choo Jing

Sarah Choo Jing

Sarah Choo Jing

IT WAS A TUESDAY, LIKE ANY OTHER TUESDAY

2014, loop 64 sek.

Utblicken i verket It was a Tuesday, like any other Tuesday erbjuder små skymtar av insyn i vardagslivets rutiner och egenheter. Genom konstnärens sovrumsfönster kan vi se in i andras hem och följa brottstycken av de förhållanden som hyresgäster i det intilliggande bostadshuset lever i. Utsatta för blickens kusliga intrång, medvetna eller ovetandes om konstnärens voyeuristiska närvaro, dokumenteras individernas agerande. Samtidigt saknar de potentiella berättelser som utspelar sig inom grannhusets fönsterkarmar någon specifik handling. Som kringskurna fragment är de istället öppna för tolkningar och riskerar att mynna ut i fördomsfulla antaganden.

I en samtid där gränsen mellan det offentliga och privata omförhandlas och omgivningens eventuella iakttagelser blir en del av det egna hemmet kan verket berätta något om blickens makt, om social kontroll och övervakning. Medveten om sin ofrånkomliga position i det vardagliga vill Sarah Choo Jing tillägna sig en dokumentär filmtradition där den distanserade observationen, att betrakta något utifrån, kan förklaras som ett sätt att synliggöra eller tränga in i det triviala och samtidigt undvika att förledas av hemmablindhet.

Genom att identifiera och gestalta vardagliga skeenden i installationer, övermålat fotografi och rörlig bild utforskar Sarah Choo Jing (f.1990 i Singapore) olika sociala strukturer och kulturella normer i vår samtid.

Med ett ofta dunkelt och nedtonat bildberättande intresserar hon sig för blickens observans och seendet som en performativ akt, för bevakning och voyeurism. Hon är examinerad från sin nyligen avslutade masterutbildning vid Slade School of Art i London, hennes verk har visats i internationella sammanhang och hon har erhållit en rad utmärkelser för sin konst. Läs mer: www.sarahchoojing.com